برای برقراری تماس با ما می توانید از روش های زیر استفاده نمایید :

ادرس ایمیل : mhz6265@yahoo.com

شماره تلفن : 09362696265

تلفن ثابت = 01735893053

کد پستی = 4954149777

آدرس= گلستان – دلند – خیابان شهید برزمینی – فرعی دوم سمت چپ – انتهای کوچه منزل حسن زاده