ایران شناسی


تعریف:‌

سرزمين ايران به جهت جذابيت‌هاي تاريخي و فرهنگي و ادبي همواره موضوع مطالعه براي دانشجويان و ايرانشناسان سراسرجهان بوده است. از عهد باستان و گزارش هاي هرودوت گرفته تا سفرنامه هاي سياحان و جهانگردان دوران اسلامي همگي نشانه تلاش ها و پژوهش‌هايي است که در اين راستا صورت گرفته است. موضوع ايران شناسي عبارت از مطالعه در زمينه ابعاد گوناگون تاريخ و فرهنگ و زبان و ادب ايران زمين از دوره باستان تا امروز است.

توانایی:

علاقه مند به مطالعه در رابطه با گذشته ايران از تمامي لحاظ   ( سياسي – جغرافيايي – تاريخي – اقتصادي و … )

دروس رشته:

تاریخ ایران/ تاریخ ادبیات / روش تحقیق / سمینار /تاریخ هنر ایران / ماخذ شناسی

گرایش های کارشناسی:

اين رشته در کارشناسي گرايش ندارد.

امکان ادامه تحصیل:‌

در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش های:

ایران شناسی عمومی ، ایران شناسی تاریخی، فرهنگ آداب و رسوم و میراث ایرانی ، اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی.

بازار کار :

امکان کار در:

سازمان ميراث فرهنگي

اموزش و پرورش

صدا و سيما