علوم اجتماعی


تعریف:
سالانه بيش از 80 ميليون نفر به جمعيت جهان اضافه مي‌شود. به همين دليل سن نيمي از جمعيت جهان کمتر از 25 سال است و در اين ميان بيش از يک ميليارد جوان در سنين 15 تا 24 سال قرار دارند و اين بيانگر آن است که کشورهاي دنيا بخصوص کشورهاي در حال توسعه که بيشتر جمعيت جهان به آنها اختصاص دارد، در سال‌هاي آينده با معضلات اجتماعي بسياري در شهرها و روستاها رو به رو خواهند شد. به زبان ديگر تقاضاي اجتماعي براي آموزش، بهداشت، اشتغال، مسکن و در مجموع رفاه اجتماعي بيشتر مي‌شود و در نتيجه وجود مختصصاني که با پژوهش، مطالعه و برنامه‌ريزي، راه‌هاي رسيدن به رفاه اجتماعي را بيابند، بسيار ضروري است. هدف رشته علوم اجتماعي تربيت متخصصاني است که نياز جامعه را در زمينه‌هاي فوق برآورده سازند.


توانایی:
سالانه بيش از 80 ميليون نفر به جمعيت جهان اضافه مي‌شود. به همين دليل سن نيمي از جمعيت جهان کمتر از 25 سال است و در اين ميان بيش از يک ميليارد جوان در سنين 15 تا 24 سال قرار دارند و اين بيانگر آن است که کشورهاي دنيا بخصوص کشورهاي در حال توسعه که بيشتر جمعيت جهان به آنها اختصاص دارد، در سال‌هاي آينده با معضلات اجتماعي بسياري در شهرها و روستاها رو به رو خواهند شد. به زبان ديگر تقاضاي اجتماعي براي آموزش، بهداشت، اشتغال، مسکن و در مجموع رفاه اجتماعي بيشتر مي‌شود و در نتيجه وجود مختصصاني که با پژوهش، مطالعه و برنامه‌ريزي، راه‌هاي رسيدن به رفاه اجتماعي را بيابند، بسيار ضروري است. هدف رشته علوم اجتماعي تربيت متخصصاني است که نياز جامعه را در زمينه‌هاي فوق برآورده سازند.
دروس رشته: نظریه های جامعه شناسی/ روش تحقیق/ مبانی جمعیت شناسی/ جامعه شناسی جنگ / مبانی فلسفه/آمار مقدماتی

گرایش های کارشناسی:
پژوهشگری اجتماعی:
هدف‌ پژوهشگري‌ اجتماعي‌ ساختن‌ انسان‌ جامعه‌شناس‌ است‌. انساني‌ که‌ بتواند با مطالعات‌ دقيق‌ نظري‌ و عملي‌ به‌ عنوان‌ يک‌ محقق‌، سطح‌ آگاهي‌هاي‌ اجتماعي‌ را بالا برده‌ و‌ پاسخگوي‌ نياز مراکز آموزشي‌، پژوهشي‌ و خدماتي‌ باشد؛ يعني‌ نتايج‌ تحقيقات‌ او به‌ ما بگويد که‌ چگونه‌ مي‌توان‌ از بحران‌هاي‌ اجتماعي‌ عبور کرد و به‌ آرامش‌ و رفاه‌ رسيد. درس‌هاي‌ پژوهشگري اجتماعي‌ داراي‌ سه‌ شاخه‌ است‌. در يک‌ شاخه‌ مهارت‌ در عمليات‌ تحقيقي‌ آموزش‌ داده‌ مي‌شود، شاخه‌ ديگر مباني‌ جامعه‌شناسي‌ است‌ که‌ پايه‌هاي‌ علم‌ جامعه‌شناسي‌ را از نظر مفهومي‌ معرفي‌ مي‌کند و شاخه‌ سوم‌ نيز مباحث‌ جمعيت‌شناسي‌ است‌ که‌ از درس‌ مباني‌ جمعيت‌شناسي‌ شروع‌ مي‌شود و به‌ تحليل‌ جمعيت‌، تحليل‌ حرکت‌هاي‌ جمعيتي‌ و کاربردهاي‌ جمعيت‌شناسي‌ در مباحث‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ ختم‌ مي‌گردد.
برنامه ریزی اجتماعی:
گرايش‌ برنامه‌ريزي‌ اجتماعي‌ عمدتاً پيرامون‌ مسائل‌ اجتماعي‌ و برنامه‌ريزي‌ در خصوص‌ اجتماع‌ و انسان‌ است‌. براي‌ مثال‌ هنگام‌ ساخت‌ يک‌ مجتمع‌ آپارتماني‌، کارشناس‌ برنامه‌ريزي‌ اجتماعي‌ براي‌ مسائل‌ اجتماعي‌ آن‌ مجتمع‌ برنامه‌ريزي‌ مي‌کند تا حقوق‌ هريک‌ از افراد ساکن‌ در مجتمع‌ حفظ‌ و ساکنان‌ آن‌ با کمترين‌ مشکلات‌ و مسائل‌ اجتماعي‌ روبرو گردند. يا مثلاً برنامه‌ريزي‌ مي‌کند که‌ در يک‌ شهر مراکز اقتصادي‌ يا سايت‌هاي‌ صنعتي‌ در کجا بايد قرار بگيرد و توسعه‌ ساختماني‌ چگونه‌ انجام‌ شود که‌ مشکلي‌ براي‌ جامعه‌ به وجود نيايد.
تعاون ورفاه اجتماعی:
محتواي‌ دروس‌ اين‌ گرايش‌ را اقتصاد، جامعه‌شناسي‌، مردم‌شناسي‌، امور مالي‌، حسابداري‌، مديريت‌ و تعاون‌ و کارکرد تعاون‌ تشکيل‌ مي‌دهد و هدف‌ آن‌ تربيت‌ کارشناساني‌ است‌ که‌ بتوانند به‌ ياري‌ تشکل‌هاي‌ انساني‌ عامل‌ توزيع‌ عادلانه‌ ثروت‌ و قدرت‌ در جامعه‌ گردند. در گرايش‌ تعاون‌ و رفاه‌ اجتماعي‌ هرآنچه‌ مربوط‌ به‌ تعاوني‌ باشد مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار مي‌گيرد که‌ از آن‌ جمله‌ مي‌توان‌ به‌ انواع‌ تعاوني‌ها، چگونگي‌ تأسيس‌ و مديريت‌ آنها و فوايدي‌ که‌ تعاوني‌ها براي‌ جامعه‌ دارند، اشاره‌ کرد.
مردم شناسی:
کار اصلي‌ يک‌ مردم‌شناس‌ مطالعه‌ فرهنگ‌ جوامع‌ مختلف‌، در مکان‌ها و زمان‌هاي‌ متفاوت‌، از قديمي‌ترين‌ ايام‌ تا امروز است‌ و در اين‌ ميان‌ توجه‌ ويژه‌اي‌ به‌ سير تحول‌ فرهنگ‌، علل‌ تغييرات‌ فرهنگي‌ و کاربرد فرهنگ‌ در جوامع‌ مختلف‌ دارد. به‌ همين‌ دليل‌ علوم‌ اجتماعي‌ بدون‌ مردم‌شناسي‌ يا انسان‌شناسي‌ فرهنگي‌ با مشکلات‌ بسياري‌ روبرو خواهد شد چرا که‌ فرهنگ‌ در ساختارهاي‌ اجتماعي‌ نقش‌ بسيار مهم‌ و تعيين‌ کننده‌اي‌ دارد؛ يعني‌ لازمه‌ اصلي‌ مطالعات‌ اجتماعي‌، مطالعه‌ فرهنگي‌ است‌ و در حوزه‌ مطالعات‌ فرهنگي‌ نيز، مردم‌شناسان‌ نقش‌ بسيار مهمي‌ دارند.
خدمات اجتماعی:
گرایش خدمات اجتماعی که یکی از گرایش های رشته علوم اجتماعی است، شباهت زیادی با رشته مستقل مددکاری دارد. در واقع هدف هر دو، کمک رسانی به افراد نیازمند و دارای شرایط خاص است که اصطلاحاً مددجو نامیده می شوند.
گرایش خدمات اجتماعی نیز همچون مددکاری خدمتي حرفه اي است كه برپايه دانش و مهارت هاي خاص قرار گرفته است و هدف آن كمك به افراد و گروه هایی از جامعه است که لازم است استقلال شخصي، اجتماعي و رضايت خاطر فردي و اجتماعي خود را به دست آورند. هر چند خدمات اجتماعي مفهوم كامل‌تري از مددكاري دارد اما این تفاوت زیاد نیست. در مقایسه واحدهای درسی این دو نیز شباهت بسیار دیده می شود.

گرايش هاي کارشناسي ارشد :
مردم شناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، توسعه روستایی، پژوهش علوم اجتماعی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، مطالعات فرهنگی، مدیریت خدمات اجتماعی، مدیریت راهبردی فرهنگ، فلسفه علوم اجتماعی و ….
امکان ادامه تحصيل تا مقطع دکترا وجود دارد

موقعیت شغلی:‌
در زمينه‌ مسائل‌ شهري‌ و روستايي‌، حمل‌ و نقل‌، برنامه‌ريزي‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ با بعد اجتماعي مهارت‌ پيدا مي‌کنند و مي‌توانند در سه‌ بخش‌ دولتي‌، عمومي‌ و خصوصي‌ فعاليت‌ نمايند. که‌ در بخش‌ دولتي‌ در سازمان‌هاي‌ برنامه‌ و بودجه‌، وزارت‌ کشور، فرمانداري‌ها و در اکثر اداره‌هاي‌ دولتي‌ مي‌توانند مشغول‌ به‌ کار شوند و در ساير بخش‌هاي‌ عمومي‌ شهرداري‌ها، مؤسسه‌هاي‌ مختلفي‌ از قبيل‌ بنياد شهيد، کميته‌ امداد امام‌ خميني‌(ره‌)، سازمان‌ بهزيستي‌ و مؤسسه‌هاي‌ رفاهي‌ مراکز مهمي‌ براي‌ اشتغال‌ هستند.