آرشیو : فایل های آموزشی

اموزش در رشته رشته های دبیری

رشته های دبیری تعریف: در اين رشته دانشجو طي واحد هاي درسي سعي در فراگيري روش هاي نوين آموزشي ميکند تا براي تربيت دانش آموزان و مشتاقان آماده شود. توانایی: توانايي انتقال مفاهيم از اصليترين توانايي هاي لازم براي يک دبير موفق است. از ديگر توانايي هاي لازم ميتوان به آرامش و برخورد توام با […]

اموزش در رشته علوم اجتماعی

علوم اجتماعی تعریف: سالانه بيش از 80 ميليون نفر به جمعيت جهان اضافه مي‌شود. به همين دليل سن نيمي از جمعيت جهان کمتر از 25 سال است و در اين ميان بيش از يک ميليارد جوان در سنين 15 تا 24 سال قرار دارند و اين بيانگر آن است که کشورهاي دنيا بخصوص کشورهاي در […]