آرشیو : پاورپوینت های دانشجویی

اموزش در رشته علوم انتظامی

علوم انتظامی تعریف: اهميت و نقش آموزش بويژه در ارتقاء سطح کارآيي افراد و تأمين نيازهاي تخصصي جامعه بر همگان مبرهن است. حفظ امنيت در نظام اسلامي متکي به وجود پرسنلي بوده که در جهت انجام مأموريت هاي متنوع و گسترده‌اي که در اين راستا وجود دارد تربيت يافته از آخرين تکنيک ها و تاکتيک […]

اموزش در رشته مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی تعریف:‌ وقتي سخن از مددکاري مي‌شود بسياري از افراد به ياد زندان‌ها يا پرورشگاه‌ها مي‌افتند که در آنجا افرادي به نام مددکار در دفتر يا واحد مددکاري فعاليت مي‌کنند. اما حرفه مددکاري به فعاليت در دو مکان فوق محدود نمي‌شود. بلکه مددکاري اجتماعي، يکي از رشته‌هاي کاربردي است که فارغ‌التحصيل آن بايد بتواند […]

ایران شناسی

ایران شناسی تعریف:‌ سرزمين ايران به جهت جذابيت‌هاي تاريخي و فرهنگي و ادبي همواره موضوع مطالعه براي دانشجويان و ايرانشناسان سراسرجهان بوده است. از عهد باستان و گزارش هاي هرودوت گرفته تا سفرنامه هاي سياحان و جهانگردان دوران اسلامي همگي نشانه تلاش ها و پژوهش‌هايي است که در اين راستا صورت گرفته است. موضوع ايران […]

اموزش در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی تعریف: پيشرفت هاي سريع علمي و افزايش ميزان انتشارات مکتوب و غير مکتوب فرايند دستيابي به اطلاعات را پيچيده و مشکل کرده است. ضرورت برخورد علمي و فني مناسب با رشد روز افزون انتشارات براي ذخيره و بازيابي اطلاعات به منظور تسريع و افزايش دسترس پذيري آن براي همه کاربران […]

اموزش در رشته علوم ورزشی

علوم ورزشی تعریف: اين رشته از يک سو مشتمل بر يکسري رشته هاي پايه ي پزشکي مي باشد تا جايي که فارغ التحصيل آن تا حد يک پزشکيار با جسم انسان آشنا مي شود و از سوي ديگر بخشي از دروس اين رشته شامل علوم تربيتي است تا دانشجوي اين رشته با تنش و واکنش […]